Om oss

Här hittar du aktuell information om Örebro Läns- och Stadsbiblioteks vänner

Jonas Gardell med en patosfylld avslutning i den till bredden fyllda entréhallen.

Tre damer vid bokvännernas bord som sålde slut på Jeremias: Gunilla Lindholm, Monica Wahlgren och Ella-Britt Lindeberg.

Göran Greider och Nils Holmdahl lyssnar till Dan Andersson vid sitt seminarium.

Samfundet guidas under vårresan 2019 på det nya universitetsbiblioteket i Falun..

Biblioteket i Falun, en vacker arkitektonisk skapelse.


Vi arrangerar Litteraturens lördag även i år 2022!

Det är nu klart att Litteraturens lördag arrangeras även i år. Det blir lördagen den 19 november - en heldag även denna gång i Kulturkvarteret i Örebro.
Vi har fått erkännandet med 80 000 kronor från Statens Kulturråd vilket möjliggör satsningen ännu en gång.
Just nu pågår planeringen av programmet. Det blir några publikdragande och rikskända författare med längre framträdanden och därutöver en rad program och seminarier med de många författare vi har i länet. Detta är ju deras dag - då de möter sina läsare. Vi hoppas också på en välfylld sal med bokbord där besökarna kan botanisera mellan programpunkterna.
Vi återkommer med det som kommer att hända på länets största bokevenemang.
Martin Dyfverman, ordf

Medlemsutflykt till Heidenstams Övralid den 1 oktober

I år går medlemsresan till den vackert belägna gård där länets Nobelpristagare i litteratur, Verner von Heidenstam bodde de sista åren av sitt liv. Vi gör det eftersom diktaren nu blir aktuell i en ny utställning:

Heidenstam som konstnär på Slottet 20 augusti

“Den målande Heidenstam” kan vi se den 20 augusti när landshövdingen har sitt Öppet Slott. Maria Larsson önskade att vi skulle ställa ut många av de tavlor Heidenstam målade, framför allt som ung, då han ville bli konstnär. De ingår i den Mörnerska samlingen som Samfundet köpte in när det bildades och den finns idag på Universitetsbiblioteket i Örebro och som samarrangerar utställningen med oss. Heidenstams tavlor och teckningar kan ses i det gamla köket (på väg upp till representationsvåningen) medan vi har en särskild utställning en trappa upp om Birger Mörners samling.


Välkomna!

———————————————————————————————————-

Så här var det förra året ( 2021) på länets största bokdag:

Den stora entréhallen i nya Kulturkvarteret i Örebro fylldes till bredden när Litteraturens lördag invigdes av Göran Greider - och lika många när avslutningen ägde rum, med Jonas Gardell (se bilden).

Däremellan fylldes de olika seminarierummen, workshops, guidningar och barnaktiviteter av läsintresserade länsbor. Ja, det kom även intresserade från Östergötland som bokat plats på de längre föreläsningarna ”En trappa upp”. De var samtliga fullbokade.

I den stora ”mässhallen” var närmare 60 bokbord placerade i långa rader, men med bra mingelplats däremellan. Samtalen mellan författare och läsare flödade, liksom försäljningen av nya böcker.

DIXIE ERICSON, NA:s förre kulturredaktör berättade om -och signerade - sin nya bok om Närkes störste poet, Levi Rickson, eller Jeremias i Tröstlösa som han själv valde att kalla sig i sina dikter. Boken som har titeln “Tröstlösamålet” ger nytt ljus över den ene av Sveriges två mest framstående dialektala diktare (Fröding var den andre).

Boken ingår i medlemskapet och är på 250 sidor samt innehåller även en ljud - CD med inlästa Jeremiasdikter, tolkade av skådespelaren Magnus Wetterholm vid Stadra Teater. Samtidigt med den fysiska boken ges den ut som talbok, vilket är mycket ovanligt, men har att göra med att bokvännerna också har hand om Greta Hamiltons stiftelse för bidrag till att göra litteratur tillgänglig för synskadade.


Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Samfundet har sitt ursprung 1927, då en grupp bok- och läsintresserade gick ihop – under högtidligt beskydd av prins Eugén, hertigen av Närke. Målet var att lägga grunden till ett ”centralbibliotek” för Örebro och hela länet. Samfundet förvärvade också den omfattande och värdefulla så kallade Mörnersamlingen, som numera finns på Universitetsbiblioteket i Örebro. Bland dem som sorterade och arkiverade de många manuskripten, böckerna, inventarierna och konstverken var Levi Rickson, “Jeremas i Tröstlösa”. I samlingarna finns mellan 8-9 000 böcker, värdefulla manuskript av dåtiden största författare och poeter. Där märks även ett 50-tal skisser och målningar av Verner von Heidenstam. Dessutom ett par verkliga dyrbarheter, två oljemålningar av August Strindberg.

En av de hedersledamöter som valdes 1930, vid sidan av Birger Mörner, var Verner von Heidenstam, som erhållit Nobelpriset i litteratur 1916.

Sedan 1929 ger Samfundet regelbundet ut ”Meddelanden” med ämnen av olika litterärt innehåll.

Sedan 1965 år har Samfundet även som särskild uppgift att förvalta friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse som varje år ger stor avkastning. Denna används av Stadsbiblioteket i Örebro till att producera talböcker. Men även för andra insatser åt synskadade i länet i syfte att de ska kunna tillgodogöra sig böcker.

Vill du bli medlem?

Sätt in 200 kronor på Samfundets bankgiro 5960-7762 med ditt namn och kontaktuppgifter. Alla i samma hushåll betalar högst 300 kr.

Har du frågor eller tips eller vill anmäla dig till medlemsresan?

Ulla Moberg (sekreterare), e-post: ullamoberg@hotmail.com

Martin Dyfverman (ordförande), e-post: info@bokvannerna.se