Om oss

Här hittar du aktuell information om Örebro Läns- och Stadsbiblioteks vänner

Stig Fredriksson är en av de främsta rysslandskännarna och har en ny bok om Putins kritiker.

Tre damer vid bokvännernas bord som sålde slut på Jeremias: Gunilla Lindholm, Monica Wahlgren och Ella-Britt Lindeberg. Bilden från bokdagen 2021.

Samfundet guidas under vårresan 2019 på det nya universitetsbiblioteket i Falun..

Biblioteket i Falun, en vacker arkitektonisk skapelse.Toppförfattare på Litteraturens lördag 2022

“Litteraturens lördag” i Örebro lockade med flera stora författarstjärnor även denna gång.

En av dem var kände utrikeskommentatorn Stig Fredrikson, en av de mest framstående kännarna av Ryssland och Putins politik. Hans nya bok tar upp hur regimkritikerna - i dagarna också nobelprisbelönade - formulerar sin kamp.

Lena Andersson kom också med sin nya, uppmärksammade ”konspirationsroman” - hennes tolkning av Sveriges största mordgåta, Palmemordet, med namnet ”Koryféerna”.

Klas Östergren som påverkat en generation läsare med sin trilogi kring den mytiske Henry Morgan, strax för Litteraturens lördag kom den nya boken ”Större trygghet aldrig fanns”, som också har sin upprinnelse i ett mord, men ett fiktivt sådant.

Alla tre författarna framträdde i längre program, tillsammans med Örebros deckardrottning Anna Jansson.Bland många andra program märktes ”skomakardottern” Birgitta Lindqvist och de populära kriminalförfattarna Lena Ljungdahl och Anna Jinghede, som bor i Örebro och är skrivande polis och kriminaltekniker.

Över 2 300 besökare räknades in på den stora bokdagen, som vi hoppas ska kunna återvända 2023.


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Litteraturens lördag innehöll också en veritabel ”bokmässa” med stort antal utställare och därutöver en mängd framträdanden och boksläpp av länets författare. Det är de och deras många läsare som är grunden för denna bokdag, den sjätte i ordningen och länets största litterära evenemang. Det arrangeras av Samfundet Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner och liksom förra året i nya Kulturkvarteret i Örebro. Dagen invigdes av landshövding Maria Larsson. Ett av hennes sista uppdrag som landshövding i länet.

- Vi fick en ny, härlig och givande dag i bokens tecken, för alla författarna och deras läsare i länet, säger projektledaren Martin Dyfverman.———————————————————————————————————-


Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Samfundet har sitt ursprung 1927, då en grupp bok- och läsintresserade gick ihop – under högtidligt beskydd av prins Eugén, hertigen av Närke. Målet var att lägga grunden till ett ”centralbibliotek” för Örebro och hela länet. Samfundet förvärvade också den omfattande och värdefulla så kallade Mörnersamlingen, som numera finns på Universitetsbiblioteket i Örebro. Bland dem som sorterade och arkiverade de många manuskripten, böckerna, inventarierna och konstverken var Levi Rickson, “Jeremas i Tröstlösa”. I samlingarna finns mellan 8-9 000 böcker, värdefulla manuskript av dåtiden största författare och poeter. Där märks även ett 50-tal skisser och målningar av Verner von Heidenstam. Dessutom ett par verkliga dyrbarheter, två oljemålningar av August Strindberg.

En av de hedersledamöter som valdes 1930, vid sidan av Birger Mörner, var Verner von Heidenstam, som erhållit Nobelpriset i litteratur 1916.

Sedan 1929 ger Samfundet regelbundet ut ”Meddelanden” med ämnen av olika litterärt innehåll.

Sedan 1965 år har Samfundet även som särskild uppgift att förvalta friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse som varje år ger stor avkastning. Denna används av Stadsbiblioteket i Örebro till att producera talböcker. Men även för andra insatser åt synskadade i länet i syfte att de ska kunna tillgodogöra sig böcker.

Vill du bli medlem?

Sätt in 200 kronor på Samfundets bankgiro 5960-7762 med ditt namn och kontaktuppgifter. Alla i samma hushåll betalar högst 300 kr.

Har du frågor eller tips?

Ulla Moberg (sekreterare), e-post: ullamoberg@hotmail.com

Martin Dyfverman (ordförande), e-post: info@bokvannerna.se