Om oss

Här hittar du aktuell information om Örebro Läns- och Stadsbiblioteks vänner

Anna Jansson, mångbegåvad och framgångsrik författare i Örebro, var ett av dragplåstren på förra årets stora bokdag.

På Litteraturens lördag har Samfundet sitt bord alldeles nära entrén.

Över 2000 besökare hittar numera till örebrolänets stora bokdag.

Vårresan 2019 gick till det nya universitetsbiblioteket i Falun, en vacker arkitektonisk skapelse.

Samfundet guidas på det nya biblioteket.

Nytt: Årsmötet 2020 och vårresan skjuts till hösten. Detta p g a det rådande allvarliga läget med Coronaviruset


Desto roligare att titta tillbaka:

Litteraturens lördag med nytt publikrekord 2019

Vår stora bokdag lockade mer än 2 100 besökare i november förra året. Nu hoppas vi kunna upprepa succén i november i år.

Redan är intresset stort bland länets författare och många av de som var med förra året vill komma igen. Flera nya, intressanta länsböcker är på gång. Har du tillgång till Facebook kan du så småningom hitta information under året om du söker på “Litteraturens lördag”. Hör av dig där om du är intresserad! När hösten inträder finner du årets program i uppdateringar på hemsidan “Litteraturenslördag.se”.

Förra året kunde man på hela nio olika scener i Stadsbiblioteket i Örebro lyssna till 60-talet olika författare och deras texter.

Dagen invigdes kl 10.30 på “Författarscenen” av Magnus Wetterholm och sedan följde ett pärlband av samtal med författare fram till en speciell avslutning med musik. Huvudarrangören Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner delade till slut ut sitt Hedersomnämnande som gick till Pennybridge Poetry. Mer än 50 bokbord fyllde golven och där träffade besökarna både författare, bokförlag, föreningar och bokhandlare.Vi i samfundet hade förstås också vårt eget bord (nära entrén) där vi träffade många av våra medlemmar.

Du är mycket välkommen igen!


Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Samfundet har sitt ursprung 1927, då en grupp bok- och läsintresserade gick ihop – under högtidligt beskydd av prins Eugén, hertigen av Närke. Målet var att lägga grunden till ett ”centralbibliotek” för Örebro och hela länet. Samfundet förvärvade också den omfattande och värdefulla så kallade Mörnersamlingen, som numera finns på Universitetsbiblioteket i Örebro. Bland dem som sorterade och arkiverade de många manuskripten, böckerna, inventarierna och konstverken var Levi Rickson, “Jeremas i Tröstlösa”. I samlingarna finns mellan 8-9 000 böcker, värdefulla manuskript av dåtiden största författare och poeter. Där märks även ett 50-tal skisser och målningar av Verner von Heidenstam. Dessutom ett par verkliga dyrbarheter, två oljemålningar av August Strindberg.

En av de hedersledamöter som valdes 1930, vid sidan av Birger Mörner, var Verner von Heidenstam, som erhållit Nobelpriset i litteratur 1916.

Sedan 1929 ger Samfundet regelbundet ut ”Meddelanden” med ämnen av olika litterärt innehåll. Sedan 1965 år har Samfundet även som särskild uppgift att förvalta friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse som varje år ger stor avkastning. Denna används av Stadsbiblioteket i Örebro till att producera talböcker.Men även för andra insatser åt synskadade i länet i syfte att de ska kunna tillgodogöra sig böcker.

Samfundet anordnar också föreläsningar och olika arrangemang, till exempel ”Bokens afton” 2015 och numera ”Litteraturens lördag” i mitten av november. En stor mönstring av länets författare och litteratur på Stadsbiblioteket i Örebro. Varje vår anordnas en studieresa för medlemmarna till någon intressant litterär plats.

Medlemsutflykt

Varje vår arrangerar vi en intressant utflykt för våra medlemmar. Förra året gick den till Faluns nya bibliotek vid universitetet. Årets resa hoppas vi kunna arrangera i början av september. Vi planerar en resa i Bergslagen - i författaren Hjalmar Bergmans fotspår, i Lindesberg och Stadra, där teatern spelar Bergman för tredje sommaren i rad.

Vill du bli medlem?

Sätt in 200 kronor på Samfundets bankgiro 5960-7762 med ditt namn och kontaktuppgifter.

Har du frågor eller tips?

Gunilla Lindholm (sekreterare), telefon: 070-538 24 05 , e-post: gunilla.ia.lindholm@telia.com

Martin Dyfverman (ordförande), e-post: info@bokvannerna.se

Vill du köpa boken “Författarna och staden Örebro - 750 år i litteraturen”?

Du kan beställa den här – till specialpris och dessutom inkluderat ett års medlemskap (2018) i Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks vänner. Priset för detta är 350:- inklusive portokostnader.

Maila din beställning med namn och adress till: thor.media@telia.com

Betalning mot faktura som sänds med boken.