Om oss

Här hittar du aktuell information om Örebro Läns- och Stadsbiblioteks vänner

"Tröstlösamålet" heter den nya boken som ger nytt ljus över Jeremias i Tröstlösa

På Litteraturens lördag har Samfundet sitt bord alldeles nära entrén.

Över 2000 besökare hittar numera till örebrolänets stora bokdag.

Samfundet guidas under vårresan 2019 på det nya universitetsbiblioteket i Falun..

Biblioteket i Falun, en vacker arkitektonisk skapelse.

Årsmötet 2021 den 26 maj blev digitalt.

Ny Jeremiasbok till medlemmarna först.

För första gången i Samfundets nästan hundraåriga historia (se nedan) var årsmötet i i digital form. Detta förstås på grund av pandemiläget som ännu inte tillåter fysiska möten i större format.

DIXIE ERICSON, NA:s förre kulturredaktör berättade om sin nya bok om Närkes störste poet, Levi Rickson, eller Jeremias i Tröstlösa som han själv valde att kalla sig i sina dikter. Boken som har titeln “Tröstlösamålet” ger nytt ljus över den ene av Sveriges två mest framstående dialektala diktare (Fröding var den andre). Den analyserar hur Jeremias använde närkedialekten för att ge liv och särskilt uttryck åt människor och miljöer. Vi får också veta vem som var föremålet för Jeremias “tröstlöshet” när det gäller kärleken.

Boken är nu inne i slutproduktion och kommer att lanseras till hösten. Men du som är medlem kan hämta ett förhandsexemplar redan från och med den 17 juni, hos Bergslagens Bok på Olaigatan 17 i Örebro (Centralpalatset). Den ingår nämligen i medlemskapet för de som betalat avgiften i år eller förra året (är du redan medlem tar vi inte ut någon årsavgift 2021) Boken är på 250 sidor och innehåller även en ljud - CD med inlästa Jeremiasdikter, tolkade av skådespelaren Magnus Wetterholm vid Stadra Teater.

För medlemmar som inte bor i länet kommer vi att skicka hem boken.


Litteraturens lördag 2021 arrangeras i nya Kulturkvarteret 20 november.

Vår stora bokdag lockade mer än 2 100 besökare i november 2019. Nu tänker vi upprepa succén - i ännu större format - den 20 november i år. Stadsbiblioteket är då omgivet av Konserthuset, Kulturskolan och Konsthallen.

Redan är intresset stort bland länets författare och många av de som var med förra gången vill komma igen. Flera nya, intressanta länsböcker är på gång. Har du tillgång till Facebook kan du så småningom hitta information om du söker på “Litteraturens lördag”. Hör av dig där om du är intresserad! Närmare inpå finner du årets program i uppdateringar på hemsidan “Litteraturenslördag.se”.

Förra årets bokdag blev ju tyvärr inställd på grund av pandemin, men vi hoppas än så länge att länets stora bokdag ska vara möjlig att genomföra i år 2021.

2019 kunde man på hela nio olika scener i Stadsbiblioteket i Örebro lyssna till 60-talet olika författare och deras texter.

Dagen invigdes kl 10.30 på “Författarscenen” av Magnus Wetterholm och sedan följde ett pärlband av samtal med författare fram till en speciell avslutning med musik. Huvudarrangören Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner delade till slut ut sitt Hedersomnämnande som gick till Pennybridge Poetry. Mer än 50 bokbord fyllde golven och där träffade besökarna både författare, bokförlag, föreningar och bokhandlare.Vi i samfundet hade förstås också vårt eget bord (nära entrén) där vi träffade många av våra medlemmar.

Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner

Samfundet har sitt ursprung 1927, då en grupp bok- och läsintresserade gick ihop – under högtidligt beskydd av prins Eugén, hertigen av Närke. Målet var att lägga grunden till ett ”centralbibliotek” för Örebro och hela länet. Samfundet förvärvade också den omfattande och värdefulla så kallade Mörnersamlingen, som numera finns på Universitetsbiblioteket i Örebro. Bland dem som sorterade och arkiverade de många manuskripten, böckerna, inventarierna och konstverken var Levi Rickson, “Jeremas i Tröstlösa”. I samlingarna finns mellan 8-9 000 böcker, värdefulla manuskript av dåtiden största författare och poeter. Där märks även ett 50-tal skisser och målningar av Verner von Heidenstam. Dessutom ett par verkliga dyrbarheter, två oljemålningar av August Strindberg.

En av de hedersledamöter som valdes 1930, vid sidan av Birger Mörner, var Verner von Heidenstam, som erhållit Nobelpriset i litteratur 1916.

Sedan 1929 ger Samfundet regelbundet ut ”Meddelanden” med ämnen av olika litterärt innehåll. Snart är det dags för ett nytt, en bok som återupptäcker och nytolkar närkeskalden Jeremias i Tröstlösa.

Sedan 1965 år har Samfundet även som särskild uppgift att förvalta friherrinnan Greta Hamiltons stiftelse som varje år ger stor avkastning. Denna används av Stadsbiblioteket i Örebro till att producera talböcker.Men även för andra insatser åt synskadade i länet i syfte att de ska kunna tillgodogöra sig böcker.

Medlemsutflykt

Varje vår arrangerar vi - när tiderna är pandemifria - en intressant utflykt för våra medlemmar. 2019 gick den till Faluns nya bibliotek vid universitetet. Förra årets resa nödgades vi tyvärr ställa in. Vi planerade en resa i Bergslagen - i författaren Hjalmar Bergmans fotspår, i Lindesberg och Stadra, där teatern spelar Bergman för tredje sommaren i rad. Vi hoppas komma igen med den nästa år 2022!

Vill du bli medlem?

Sätt in 200 kronor på Samfundets bankgiro 5960-7762 med ditt namn och kontaktuppgifter.

Har du frågor eller tips?

Gunilla Lindholm, telefon: 070-538 24 05 , e-post: gunilla.ia.lindholm@telia.com

Martin Dyfverman (ordförande), e-post: info@bokvannerna.se

Vill du köpa boken “Författarna och staden Örebro - 750 år i litteraturen”?

Du kan beställa den här – till specialpris och dessutom inkluderat ett års medlemskap (2018) i Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks vänner. Priset för detta är 350:- inklusive portokostnader.

Maila din beställning med namn och adress till: thor.media@telia.com

Betalning mot faktura som sänds med boken.