Författarna och staden Örebro

Lyssna på Författarna och staden Örebro - 750 år i litteraturen

Lyssna på ljudboken

750 år i litteraturen

Boken ”Författarna och staden Örebro” kom senhösten 2014 och är den första som berättar om alla de författare som under 750 år haft rötter eller andra nära kopplingar till staden Örebro. Det är stadens och samhällets historia, men framför allt kulturens och författarnas historia genom alla seklerna som Astrid Lindén och Clas Thor berättar på ett initierat och lättillgängligt sätt. Nu kan du välja att följa med dem, kapitel för kapitel och artikel för artikel - i precis den takt du önskar!

Möt Clas och Astrid

Författarpresentation med Astrid Lindén och Clas Thor. Intervju av Martin Dyfverman.